Deze website is nog in ontwikkeling.


Op tijdelijke basis lever ik blijvende waarden in functies zoals:

• Controller
• Systeemkundige
• Bedrijfskundige
• Beleidsmedewerker
• Projectbeheerser
• Procesinrichter
• Administrateur


Harde Cijfers overtuigen........

Pas als cijfers en prestaties elkaar ontmoeten, kan een discussie gefundeerd worden gevoerd.


Harde Cijfers bestaan niet.......

Een bekende uitspraak is: Er zijn leugens, grove leugens en statistieken. Dus, bestaan harde cijfers wel? Ja, die bestaan. Maar toch ook weer niet. Ooit gehoord van de Paradox van Simpson

Dus harde cijfers zijn pas echt hard als ze juist, tijdig, volledig en reproduceerbaar zijn en tot stand gekomen zijn op de juiste wijze die voor betrokkenen transparant en begrijpelijk is.


Daarom Harde Cijfers ........

Omdat ik weet wat er gevraagd wordt van cijfermateriaal, begrotingen, rekeningen, bestuursrapportages etc. binnen de overheid.

Ik ben systeemkundige, controller, beleidsmedewerker en boekhouder in één. Ik structureer, repareer, analyseer, adviseer, werk achterstanden weg en alles wat nodig om uw doel te bereiken.

Ik weet ook wat ik niet kan of wil en geef dat duidelijk en tijdig aan. Goede communicatie over verwachtingspatronen staat bij mij hoog in het vaandel.